新聞 NIEUWS

Vakantiegevoel maakt plaats voor kungfu

Vakantiegevoel maakt plaats voor kungfu

Vakantiegevoel

We naderen het moment van hervatten van de kungfulessen in onze school. Vanaf volgende week pakken we onze wekelijkse lessen weer actief op. Het gevoel van vakantie ebt bij de meesten van ons langzaam weg. De tijd is rijp de normale gang van zaken op te pakken. Velen gaan het kungfu pad weer vervolgen. Toch geef ik mijn leerlingen vooraf nog even een mindspinsel mee. Het is altijd goed te vernemen dat de vakantie met een voldaan gevoel werd beleefd. Ook als misschien naar eigen idee eventuele fysieke activiteiten zijn uitgebleven.

Niet oefenen

Vakantie wordt door vele martial arts beoefenaars  vaak ervaren als niet oefenen maar dit is in mijn ogen een misvatting. Niet beoefening in deze context betekent namelijk niet de afwezigheid van elke vorm van beoefening. Het is in mijn optiek juist de beoefening door niet-oefening (無 爲 wu wei). Diegene die lichamelijk gebonden is aan inspanning gaat voorbij aan de subtiele geestelijke kracht van een periode met rust. Loslaten en doorbreken van routines geeft vrijheid en zorgt voor extra motivatie. Het is immers de wijze van oefening in handelen met bewuste geest die zorgt voor nieuwe groei.

“Time to empty your cup “

Ziel van het traditioneel kungfu

En tot slot voor de doorgewinterde beoefenaar van het traditionele kungfu. Een quote van een oude kungfumeester…

Vecht-KUNST is een uitingsvorm die de ziel van de beoefenaar zichtbaar maakt. De vechtkunsttechniek is geen versiering maar vormt het kader voor de vrijheid in beweging. Volledige beheersing ontwikkeld reflectie van de ziel

Hier moeten jullie het er voor nu even mee doen. Mijn focus is er in ieder geval. Ik zie er naar uit om samen met jullie het kungfupad weer te vervolgen, tot snel.

Peter.

DASHAOZIGUN als afsluitende les

DASHAOZIGUN als afsluitende les
Onze laatste week voor de zomervakantie gaan we op op verzoek van velen in onze kungfuschool afsluiten met een van mijn favoriete Chinese handwapens. Dashaozigun beter bekend als nunchaku is met recht het meest populaire wapen van alle Chinese handwapens onder de vechtkunstbeoefenaars.

Bruce Lee
Wie kent de gevechtscenes niet van wijlen vechtkunstacteur Bruce Lee. Hij maakte dit wapen met zijn interpretaties op het witte doek qua populariteit onsterfelijk.  Een ieder van ons heeft nadien wel eens gespeeld met de bewegingen van deze flexibele gevechtstokken. Toch is het in mijn hedendaagse optiek tot een van de meest ondergewaardeerde handwapens uit het traditionele Chinese kungfu geworden.

Degradatie
Met name de jarenlange massale beoefening door vele verschillende krijgskunsten en de degradatie tot wedstrijdsport maakte, dit uit het verleden gevreesde wapen, tot een soort van kindertoy die door iedereen ter hand werd genomen. Er worden vaak de meest gekke draai en gooi bewegingen gedemonstreerd om het amusement gehalte van een uitvoering maar te verhogen… De hedendaagse bewegingspatronen staan naar mijn mening ver van de werkelijkheid en hebben geen enkele binding meer met de traditionele Chinese vechtkunst. Met name de verbinding met verworven kungfu techniek verrijkt de vechtkunstbeoefenaar.

Toch bestaan er gelukkig ook nog goeie voorbeelden in beoefening. Hier beneden demonstreert Bruce Lee de chuangshan zudang, een van de klassieke basisblokkeringen, met deze vechtstokken in een van zijn films.

Bruce Lee demonstreert dashaozigun

School KUNGFU WUSHU MAASTRICHT
In mijn school staat in ieder geval de relatie met de Chinese vechtkunst als een paal boven water. En voor komende week wil ik dan ook mijn kennis en ervaring met de dashaozigun als afsluiter met jullie graag delen. Ik kijk er naar uit om zowel met mijn jeugdgroep als volwassenen groep een goede basis aan te leren waarmee ze deze trainingstool ook ter aanvulling van hun bestaande vechtkunstvaardigheden kunnen gaan gebruiken.

Peter

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT ————

Kungfu niveautoets voor jeugd en volwassenen leden

Kungfu niveautoets voor jeugd en volwassenen leden

Er hebben afgelopen week twee kungfu niveautoetsen (kaoshi) in onze kungfuschool plaatsgevonden. Op maandag 11 juni was dit testmoment voor onze jeugdleden. Voor de  VKS jury, familie en vrienden werden alle verworden kungfu vaardigheden door onze kleine krijgers gedemonstreerd.

Jeugdgroep
Alle jeugddeelnemers konden die avond zonder problemen voldoen aan de gestelde bondseis. Opvallend voor de VKS jury was het behoud van de focus van de deelnemende kinderen tijdens deze kungfutoets. Dit gegeven is een vrucht die voortkomt uit de leerweg van onze school. Aandacht en concentratie vormen een belangrijk aspect in onze wekelijkse kungfu lessen.

Voor de deelnemers van onze volwassenen was op donderdag 14 juni het moment van de waarheid. Er hadden zich 9 leden gekwalificeerd om hun kungfu vaardigheden op deze toets te komen demonstreren.

Bart vervulde dit maal de taak als bevrager en aangever van de toetsonderdelen. Hij wist de deelnemers te stimuleren om het maximale van hun kunnen te demonstreren. Alle deelnemers dienen zich weliswaar vooraf te kwalificeren maar het blijft altijd spannend hoe men kan omgaan met de druk om tijdens deze niveautoets hun kungfu vaardigheden op niveau te demonstreren.

Zelfreflectie
Een kungfu kaoshi behoort tot een van de uitdagingen die bewustwording van eigen kunnen reflecteert. In mijn voorselectie was ik al overtuigd van het kunnen maar ik vind het weer een mooie prestatie hoe mijn leerlingen dit hebben neergezet. Een bijzonder feit was het resultaat van Jules Janssen. Hem werd bij hoge uitzonderring een extra niveau door de VKS officials toegekend. Zijn kungfu kennis en vaardigheid overschreden ruim de gestelde VKS eis.

Resultaten kaoshi jeugd opleiding 初級別

———————————————————————————————————

2e niveau Mantis warrior – 戰士螳螂

Owen Lenselink, Finn Cobben en  Isis Van Orshoven

———————————————————————————————————

3e niveau Phoenix warrior – 戰士鳳

Sem Felix, Kay Habets, Mats Spronken,Sid Helmig  en Vigo Tijsen

———————————————————————————————————

4e niveau Tiger warrior – 戰士虎

Pol Caris, Oscar Kuipers, Victor Kuipers, Yngvar Schlamiesen, Maud Smeets, Mette Tijssen en Casper van de Ven

———————————————————————————————————

5e niveau Crane warrior – 戰士鹤

Zeb Tijssen en  Cidal Gustavo

———————————————————————————————————

6e niveau Snake warrior – 戰士蛇

Fu Aelen

———————————————————————————————————

Resultaten kaoshi Basisopleiding volwassenen 初級

———————————————————————————————————

2e Duan 初級別

Anthony Stoot, Niels Hahnraths en Fin Roemgens

———————————————————————————————————

3e Duan 初級別

Martijn Sturtewagen en Joris stroux  Extra Jules Janssen

———————————————————————————————————

4e Duan 初級別

Dennie Vrijnsen, Enzo Geurten en Amaury Stroux

———————————————————————————————————

We kunnen terugkijken op een geslaagd kaoshi. Nogmaals gefeliciteerd met jullie prestaties, er zijn weer stappen gemaakt op de weg naar het kungfu meesterschap.

Peter.

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT 功夫武術马斯特里赫特 ————

 

Advanced kungfu weekend 2018 in teken van iron shirt

Advanced kungfu weekend 2018 in teken van iron shirt.

We zijn weer terug van ons Advanced trainingsweekend. Naast de gebruikelijke spierpijn, met een erg voldaan gevoel en voorzien van nieuwe kennis kunnen we weer terugkijken op een  geslaagd topweekend. Het werd een mix van en balans tussen verantwoorde inspanning en ontspanning. Dit jaar stond op ons programma uitgebreid aandacht voor basishouding en lichaamsspanning (bodybracing).

Bij de gebruikelijke techniek, kracht en conditietraining werd het aanleren van een goede houding en het op juiste wijze aanspannen van het lichaam veelvuldig geoefend. Ervaren werd dat in combinatie met juiste ademhaling dit enorme kracht genereert. Aanspannen van heup en rompspieren werden met verschillende oefeningen en situaties toegepast.

Er werd dit weekend hard gewerkt aan het atletisch vermogen. Opvallend was het snelle herstel van de deelnemers na de geleverde inspanning. Het aanleren van een onderlinge coachingsrol bij de oefeningen gaf een extra dimensie aan de training. We kwamen in ieder geval weer met voldoende huiswerk thuis en dit zal ons voor de komende tijd nog aardig gaan bezighouden.

Het gaf ons ook dit jaar weer veel voldoening en leuk te ervaren dat hier een groep staat van vrienden die door dik en dun elkaar zullen steunen.

Peter en Olaf

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT ————

kungfu les jeugd van maandag 4 juni verplaatst

Kungfu les jeugd van maandag 4 juni verplaatst naar dinsdag 4 juni.

In verband met ons Advanced-trainingsweekend (van vrijdag 1 t/m maandag 4 juni)  voor volwassen is er komende maandag 4 juni geen kungfu les voor onze jeugdgroep. We bieden hiervoor als alternatief onze jeugdgroep aan om de dinsdagavond 5 juni met ons mee te trainen. Deze les begint zoals gewoonlijk ook om 18.30 uur en eindigt voor hen om 19.30 uur.

Verder ook de mededeling aan alle ouders dat er op  maandag 11 juni onze jeugdtoets plaatsvindt. De geselecteerde kandidaten hebben van mij gisteren hiervoor een uitnodiging ontvangen. Mocht uw kind dit maal nog niet zijn geselecteerd, zijn jullie van harte welkom om te komen kijken naar verrichtingen van de deelnemers op deze halfjaarlijkse kungfu test.

Peter

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT ————

Voorbereiding Advanced weekend in teken additionele kracht

Voorbereiding Advanced weekend in het teken van additionele kracht – We zijn goed op weg met onze voorbereidingen voor ons Advanced weekend 2018. Wekelijks wordt er gewerkt aan het atletisch vermogen van onze deelnemers. Loop, kracht en techniektraining stond op het programma.

Dit maal werd de kettlebel als tool mee op pad genomen en onder leiding van Olaf (onze personal strengthcoach) werden de basistechnieken met deze krachttool aangeleerd. Bij deze additionele krachttraining werd volop getraind op verschillende griptechnieken als soort van  bewegingsintegratie voor het kungfu. Top Ol was weer  erg leerzaam.

Peter

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT ————

Schoolvakantie jeugdgroep kungfu

In verband met komende schoolvakantie basisonderwijs zijn er geen lessen voor onze jeugdleden op maandag 23 en 30 april.

Peter

Eerste outdoor kungfu 2018

Eerste outdoor kungfu 2018

De weersvoorspelling voor het stralende weekend was voor mij het ultieme sein om met mijn zaterdag trainingsgroep een outdoor training te ondernemen. Er was grote animo om hieraan deel te nemen. Het was een ultieme gelegenheid om het gevoel voor komend Advanced weekend 2018 aan te wakkeren. Olaf heeft deze training geheel voor zijn rekening genomen en dit leverde weer veel technische input op voor onze deelnemers.

eerste outdoor kungfu wushu MaastrichtVoor mijn leerlingen op de zaterdagochtend is dit niet de laatste maal voor dit jaar geweest dat we langs de Maas kungfu zullen oefenen. Wordt vervolgd..

Eerste outdoor 2018 kungfu wushu Maastricht

Peter

Aanmeldingen aankomende Masterclass Tijger-kraanvogelstijl zijn gestart

shifu Peter van Sint Fiet - demonstreert yizhimei

Aanmeldingen aankomende Masterclasst tijger kraanvogelstijl zijn gestart.

Er staat in de maand mei weer een masterclass in de traditionele HUNG KUEN – de Chinese tijgervuist voor onze leden op het programma.

Kungfuscholen

Deze masterclass wordt door onze Federatie voor Chinese vechtkunst georganiseerd. Samen met Ger en Wim willen we de technische aspecten van de tijger kraanvogel stijlvorm weer met jullie uitdiepen. Tijdens deze dashiban delen wij onze bronkennis en ervaring van deze populaire zuid Chinese HUNG stijl. Ervaar hierbij de grote kracht van onze kennisbundeling.

Shifu Peter van Sint Fiet demonstreert tijgervuist

Voor zowel de beginnend als de gevorderde liefhebber van het traditionele kungfu bieden we weer  een unieke kans om de bewegingen van deze stijlvorm uit eerste hand te ontvangen. Zondag 13 mei 2018 in de sporthal Vroendel te Gronsveld. Van 13.00 -15.00 uur.

Aanmeldingen en voldoen inschrijving €10,- via trainer.

Na afloop van deze masterclass mogelijkheid om even met ons na te praten in kantine van de sporthal.

Peter

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT 功夫武術马斯特里赫特 ————

 

 

 

Kwalificaties kungfu kaoshi (niveautoets) nu in volle gang

Kwalificaties kungfu kaoshi (niveautoets) nu in volle gang. De selectie voor deelname aan onze VKS kungfutoets is vanaf 2018 weer gestart. Iedereen kan in de maanden januari en februari zich weer laten testen voor het komende kungfu kaoshi.

Maandag 29 januari gaat de VKS kungfu toets voor onze jeugdleden van onze school plaatsvinden. Aan deze toets kunnen alleen gekwalificeerde jeugdleden van onze school gaan deelnemen.

Voor de volwassengroep is de niveautoets op donderdag 22 maart.

Ik wens iedereen weer veel succes toe in deze voorbereiding.

kungfuwushu-2

———— KUNGFU WUSHU MAASTRICHT 功夫武術马斯特里赫特 ————