KUNGFU WUSHU MAASTRICHT  sinds 1978

KUNGFU WUSHU MAASTRICHT is de vechtkunstschool onder leiding van Peter van Sint-Fiet. Sinds 1978 geeft hij lessen in het traditionele Chinese KUNG FU. Zonder de traditionele kung fu school in China van weleer te kort te doen draagt Peter zijn verworven kennis op eigen wijze, met een breed perspectief en veel passie over aan hen die hem als meester verkiezen.

Als sturende factor in zijn filosofie staan de gelijkmatige vorming van mentale en fysieke eigenschappen volgens traditionele ethiek en moraal van de Chinese krijgskunst ( 道德 ) centraal. Vorming van gedrag en mentaliteit gaan in zijn lessen samen met oefening in weerbaarheid en zelfverweer. Het lichaam als tempel van de geest. Chinese vechtkunst in de ruimste zin van het woord.

KUNGFU WUSHU MAASTRICHT 

生活的一种方式
 – A way of living –

De beste school voor jou

In de vechtkunstschool van Peter van Sint-Fiet worden wekelijks lessen gegeven in KUNG FU aan volwassenen. De lessen bestaan uit het meesteren van vaardigheden (KUNGFU) uit de Chinese krijgskunst (WUSHU).

De essentie van deze vechtkunst ligt in de drang naar zelfbehoud door zelfverdediging. Waar vroeger de vechtkunst doorgaans de oorlogvoering diende is het nu een instrument ter verbetering van mentale en fysieke weerbaarheid (conflictbeheersing). Het moderne gevecht vraagt om aanpassing omdat de omgeving en gebruiken veranderd zijn. Met weloverwogen inzet van lichaam en geest leert men primair de strijd naar eigen hand te zetten. De opbouw van conditionele en coördinatieve eigenschappen bij de leerling gaan in onze lessen gelijk op met de vorming van gedrag en mentaliteit volgens de ethiek van de Chinese krijgskunst.

一个身体训练有素的战斗机是在抛光的头脑

Een fysiek goed getraind strijder zit in een gepolijste geest.

ONZE TRAINERS