Difficulty: Basic

De kungfulessen op donderdagavond zijn laagdrempelig en geschikt voor iedereen. Het zijn lessen voor starters en jeugd die is doorgegroeid naar volwassen kungfubeoefening. Voor jong, ouder, man of vrouw  bieden deze lessen voldoende bewegingsuitdaging om de deelnemer kennis te laten maken met de Chinese vechtkunst. 

Difficulty: Intermediate

Middenniveau volwassenen - Zhongji (5e - 7e Duan) VERKENNENDE FASE. In deze lessen wordt er gezocht naar het verkrijgen van een goede focus en balans tussen fysieke en mentale groei. Het middenniveau is bedoeld voor leden die al een periode trainen en zich een goede kungfubasis binnen de school eigen hebben gemaakt.

Difficulty: High

Hoger niveau volwassenen - Gaoji (8e Duan) AFRONDENDE FASE. Deze selecte groep is speciaal voor de afronding van de fysieke fase. De leermeester filtert zijn leerlingen en beoordeelt hun kungfuvaardigheden.

Difficulty: Highest

Mijn zwartebandergroep bestaat momenteel uit 5 leerlingen die dit niveau in mijn school hebben behaald en ook nog actief onderhouden. Samen met hen geef ik vorm aan KUNGFU WUSHU MAASTRICHT.

Difficulty: Eigen inspanningsgrens kunnen bewaken

In deze les wordt met behulp van een specifiek krachtprogramma gericht aandacht besteed aan het verbeteren van lichaamscoördinatie. Centraal hierbij staat het leren leggen van de verbinding van kracht met lichaamsbeweging. Het zijn ondersteunende oefeningen Buzhu yundong 補助運動 met een verwijzing naar de traditionele Chinese vechtkunst.