Hoger niveau volwassenen – Gaoji (8e Duan) 

AFRONDENDE FASE 

Deze selecte groep is speciaal voor de afronding van de fysieke fase in kungfubeoefening. De leermeester selecteert de leerling op verworven kungfuvaardigheden en kennis. De technieken zijn aangescherpt en zitten geborgen bij de ziel. Aan deze fase is een lange onafgebroken weg voorafgegaan. Een weg vol toewijding en respect voor de leraar die de leerling zover heeft gebracht. Het is de opstap naar het meesterschap in kungfu (zwarte gordel).

Advanced group

Het behoren tot mijn “advanced group” is een privilege in mijn school dat je moet verdienen. Inzet en commitment zijn de pijlers waarop ik selecteer. De tegenprestatie is toegang tot de bron van mijn kennis… Jaarlijks organiseer ik een trainingsstage waarbij ik een selecte groep leerlingen uitnodig om samen met mij verdieping te zoeken in de Chinese vechtkunst.

Hogerniveau volwassenen
Duration:90 min
Location:Sportzaal Rothem
Class Size:25
Price:€ 75,00 per kwartaal