Geen categorie

 

Vanaf 1 september zijn de deuren van onze Wŭguan 武館 weer helemaal open. Alle kungfulessen voor volwassenen worden hiermee hervat. De eerste lesweek staat in het teken van de kungfuwapens. Naast de technieken met Gun (lange vechtstok), Dao (breedzwaard) en Jian (rechtzwaard) is er bij onze zwartebanddragers ook weer aandacht voor de qiang (speer) technieken. 

De volgende Coronamaatregelen blijven in onze kungfuschool van kracht:
• Blijf thuis bij klachten (of klachten van huisgenoot)
• Reservering deelname lessen verplicht (aan en afmelden)

Extra lessen
Tijdens de zomervakantie hebben onze leden kunnen profiteren van extra kungfulessen. Velen hebben hier dankbaar gebruik van gemaakt. Voor hen is er dan ook al sprake van een bepaald ritme in training. Vooral de aandacht voor het oefenen van de fundamentele bewegingen betekent voor hen een goede opstap voor dit nieuwe seizoen.

Onze wekelijkse lessen
• Reguliere lessen voor volwassenen, zijn op dinsdag en donderdag van 18.30 tot 20.00 uur.
• Zaterdagochtend, van 09.30 tot 11.00 uur, is de vrije les voor geselecteerde leerlingen.
• Aansluitend op de zaterdagochtend is er een extra halfuur speciaal voor de zwartegordeldragers gereserveerd.

Ik ben blij dat we de deuren van onze Wŭguan 武館 weer helemaal kunnen openen en onze kungfulessen kunnen gaan hervatten.

Peter