Formulier keuze lesdag(en)

Voor het herschikken van de kungfulessen voor het 2e seizoen 2020 wil ik een inventarisatieronde starten onder alle leden. De verplichte aanmelding voor alle kungfulessen brengt naast het managen van onze groepsgrootte ook de mogelijkheid in keuzevrijheid van de wekelijkse lesdagen in ons bereik. Maar om dit effectief te regelen moet ik eerst vooraf meer inzicht krijgen in ieders persoonlijke voorkeur.

Dus laat me weten wat voor lesdag en hoeveel keer per week je kungfulessen (keuze uit dinsdag, donderdag en zaterdag) zou willen volgen. Je kunt maximaal 2 lesdagen kiezen. Ik kan vanuit deze gegevens bekijken hoeveel mensen zich aanmelden op een lesdag  en wat voor extra uitwijkmogelijkheden zich verder gaan voordoen.

Het resultaat van deze peiling zou kunnen leiden tot een nieuwe groepsindeling, keuzevrijheid en meer trainingsmomenten voor iedereen. De zaterdagochtend is een vrije les.

In dit verband is het ook goed de lestarieven te vermelden;

  • 1 x per week  € 67,50 per kwartaal
  • 2 x per week € 75,00 per kwartaal

Keuze lesdagen kungfuschool