Oktober 2018 schreef ik reeds een artikel over de specifieke krachttraining in mijn kungfuschool. Voor de doorgewinterde kungfubeoefenaar geen vreemd trainingsonderdeel. Met dit vervolgartikel wil ik mijn lezer omschrijven waar mijn intentie ligt met de krachtoefeningen die ik gebruik tijdens mijn kungfulessen.

Oldschool krachttraining

Het beeld van de oldschool krachttraining is voor de meesten mensen synoniem met ontwikkelen van indrukwekkende spiermassa. Deze vorm van krachttraining was speciaal ontwikkeld voor het veranderen van het uiterlijk van het lichaam (bodybuilding). Trainingsopbouw (methode) en rendement zijn geheel afgestemd op de groei van spieren. Gericht op toen geldende esthetiek met liefst zoveel mogelijke spierdefinitie. Het effect dat deze overdreven spierontwikkeling een rem vormde op de bewegingsvrijheid van een lichaam werd een geaccepteerde bijwerking.

Maar dit is een effect waar een vechtkunstbeoefenaar geen noodzaak aan heeft. De krachttraining die ik in mijn kungfuschool hanteer staat altijd in het teken van ondersteuning van de kungfuskills. Krachtoefeningen moeten relatie hebben met de fundamentele lichaamsbeweging. Het gaat hierbij om het ontwikkelen van reactiekracht die zijn verbinding heeft met in dit geval de kungfutechniek.

Bruce Lee


Bruce Lee heeft in een vroeg stadium al een zoektocht ondernomen naar nieuwe trainingsmethoden ter ondersteuning van zijn vechtkunst. Zo werden isometrische oefeningen een van zijn favoriete methodes om kracht te ontwikkelen. Het gaat hierbij om een spierbelasting waarbij de spier kracht levert zonder beweging. Deze training resulteert in een toename van spierkracht, maar enkel in de gewrichtshoek waarin getraind werd. Hij gebruikte deze krachtoefeningen om snelheid te ontwikkelen.

No pain no gain

Krachttraining was door de jaren heen een methode met een grenzeloze hang naar overload. Ontwikkelen van spierkracht ten koste van daadwerkelijke spierfunctie. Bodybuilding quotes zoals no pain no gain werden de waarheden die onmiskenbaar zijn verbonden met het gevoel dat bij krachtraining hoorde…Men had pas goed getraind als men het achteraf voelde. In vele sporttakken werd deze mentale sportkronkel ook klakkeloos overgenomen. Deze misvatting blijft tot heden nog steeds een misplaatste constatering. Onderzoeken wijzen uit dat spierpijn een duidelijk lichaamsignaal is dat meer te maken heeft met onwennigheid in beweging maar ook duidt op een hoge mate van overbelasting.

Reflexkracht

Ik ben van mening dat krachtoefeningen altijd additioneel moeten blijven aan de technische bewegingsvaardigheden. Het gaat bij deze training niet om uitputting maar lokale vermoeidheid waar ruimte blijft voor skilltraining. De samenstelling van oefeningen moeten explosiviteit van een beweging vragen. Ontwikkelen van de reflexkracht waarbij spiergroepen moeten samenwerken onder een bepaalde tijdsdruk. Het snel samenwerken van spiergroepen in deze omstandigheden vraagt veel van de coördinatie van mijn deelnemers. Methodiek en opbouw van de oefeningen geven de transfer naar de beweging.

Bewuste aandacht (concentratie) verbetert oefenresultaten. Met het herkennen van bewegingspatronen ontwikkelt zich bij deze trainingsmethodes een spiergeheugen. Zintuigen moeten blijvend worden geprikkeld met een wissel in situatie. Het verkrijgen van omgevingsherkenning wordt dan een feit. Het is van belang om een bewegingsweg te begrijpen om van hieruit een eindfocus te ontwikkelen.

Kungfuworkout

In mijn kungfuschool bied ik naast de reguliere les ook een workout in specifieke krachtoefeningen aan. Voor de start met additionele krachtoefeningen zal men eerst voldoende technische vaardigheden moeten meesteren. Deelnemers dienen hiervoor over een goede kungfubasis te beschikken en goed om kunnen gaan met zelfstandigheid bij het oefenen. Niet in een Fitnessschool maar in onze kungfugym werken we iedere week samen aan een functionele kungfuworkout. Voor mijn oudere leerlingen zal dit verhaal wel herkenbaar zijn. Toch kan ik niet vaak genoeg benadrukken dat onderhoud van functionele lichaamskracht en atletisch vermogen deel uitmaakt van onze weg. Ik denk dat ik met voorafgaande tekst mijn punt weer heb gemaakt en zal het sluiten met een andere waarheid.

Een leerresultaat waarbij vaardigheidsniveau blijft behouden is een van de moeilijkste opgaven.

Peter

—————   KUNGFU WUSHU MAASTRICHT  中国功夫武术馬斯特里赫特   —————

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *