Beweegreden en motivatie kungfubeoefening

Kungfu wordt in mijn school op verschillende niveaus beoefend. Naast de doorgewinterde beoefenaars is er ook voldoende ruimte voor een beginnende leerling. Iedereen bepaalt zelf zijn grens en het tempo waarin hij/zij deze Chinese vechtkunst wil leren. Dit brengt me meteen bij de hamvraag: Met wat voor doel of intentie start men met kungfubeoefening en wat is vervolgens de motivatie om hiermee een periode verder te gaan? Dit is voor iedere leerling verschillend en kan zelfs in de loop van de tijd geheel veranderen. Het start met een, op enig moment, gewekt interesse en na een eerste kennismaking wordt de training vaak als leuk of interessant ervaren.

Daadwerkelijke doelen kunnen zich onbewust vormen, maar gaan in een latere fase bij het volgen van deze lessen als motivatie dienen. Om de Chinese vechtkunst te meesteren kiest men een oneindig leerpad. De beweegredenen om dit vol te houden kunnen hierbij aardig uit elkaar gaan liggen. Enkele redenen om te starten met kungfubeoefening zijn:

  • Leuk of interessant vinden
  • Interesse gewekt in Aziatische vechtkunst door zien in bijvoorbeeld film
  • Weerbaarder hiermee willen worden
  • Zelfvertrouwen hierin willen vinden
  • Fit (gezond) willen gaan voelen
  • Culturele redenen (raakvlakken met China of Azië)
  • Sociale redenen (behoren tot een groep/school)

De ervaring leert dat je motivatie kan veranderen door je persoonlijke situatie of je sociale omgeving. Je hebt vele verantwoordelijkheden en verplichtingen en kungfubeoefening maakt hier een onderdeel van uit. Voldoende tijd maken voor kungfu kan er dan bij inschieten.

Hoe past kungfu voor jou (nog) in dit plaatje?

Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden kom je er niet met alleen je fysieke bezigheid te toetsen. Het vorderen in kungfubeoefening maakt je al snel duidelijk dat het niet alleen gaat om fysieke vaardigheden, maar dat mentale scholing net zo belangrijk is. Het begrip kungfu staat symbool voor vaardigheid maar duidt ook op de tijd die men eraan spendeert. De totale beoefening (fysiek en mentaal) in arbeid en tijd die je bezigt aan kungfubeoefening vind je terug in het niveau dat je bereikt.

Balans tussen inspanning en ontspanning

De wijze waarop je oefent geeft over het algemeen een indicatie af over je fysieke en mentale gesteldheid. Daarbij kunnen de intentie waarmee je oefent en de frequentie van je beoefening bepalend zijn voor je kungfu-level. Voor wie een onbegrensd doorzettingsvermogen bezit schuilt hierin echter een valkuil. Het opzoeken van de fysieke grens dient namelijk in balans te blijven met het nemen van rust. Balans tussen inspanning en het nemen van rust voor herstel is een fundamentele regel voor het bepalen van een gezonde trainingsfrequentie.

Alle extra bewegingsactiviteiten die je naast je kungfutraining onderneemt zul je daarom op gematigde wijze moeten ondernemen. Je lichaam en spieren hebben immers ook voldoende tijd nodig om te herstellen. Veel blessures zijn vaak te herleiden naar overbelasting of onvoldoende focus bij oefening. Na iedere kungfutraining moet men zich de dag nadien lichamelijke rust gunnen. En het begrip rust staat niet meteen voor slapen of bankliggen, maar doelt op relaxed bewegen. Bij een aanvullende sportieve activiteit moet er geen sprake zijn van prestatiedrang. Vermijd gedrag van altijd de uitdaging of competitie aan te willen gaan.

Trainingsfrequentie kungfu

Met het aangeven van trainingsfrequentie doel ik vooral op het volgen van de reguliere kungfulessen in de school. Het wekelijks volgen van lessen onder begeleiding in de school is namelijk nooit vergelijkbaar met een eigen trainingssessie. Wekelijkse lessen zijn geen cursus of work-out die men zijdelings volgt. Met name het volhouden van wekelijkse herhaling zorgt voor resultaat. De (groep)intensiteit en het lesplan in de school geven daarbij de extra drive die je individueel nooit kunt behalen.

Eigen kungfu-work-outs dragen wél bij aan de algemene fysieke gesteldheid en het bouwen aan zelfdiscipline, maar missen vooral de kennisoverdracht en correctie die samengaan met de diepgang in de kungfutechniek. Dit is het gevoel waarbij toewijding en respect voor leraar/mentor als kernwaardes van de school worden ervaren.

Voor het behalen van een kungfumeesterschap moet men een aantal ontwikkelingsfases in kungfubeoefening doorlopen. Hiervan maakt de trainingsfrequentie een belangrijk onderdeel uit.

  • Basisniveau

Met één keer per week kun je als starter het fundament van kungfu leren kennen. Je zult daarnaast ook zelf deze basis moeten blijven herhalen.

  • Middenniveau

Wil je meer bereiken, dan zul je wekelijks 2 maal per week moeten trainen in mijn school. Naast het aanleren van technieken zul je dan ook de vele trainingsconcepten moeten leren begrijpen. De continuïteit van trainen en het verkrijgen van oog voor detail staan centraal.

  • Hoger niveau

Een hoger niveau bereiken is nog een grotere stap in beoefening. Na jarenlang inslijpen van de kungfutechnieken ontwikkelt zich langzaam de ziel van de krijger. De grens van de fysieke mogelijkheden wordt bereikt. Het vinden van balans in fysieke en mentale oefening bereikt een hoger segment. Een bewuste weg vol toewijding naar de school en respect naar de leermeester vormt de opstap naar het zwartegordelniveau in kungfu.

Kungfumeesterschap

Meesterschap in kungfu bestaat uit een jarenlange weg van onafgebroken volhouden. Het kenmerkt een afgelegde weg waarop het doorzettingsvermogen van de beoefenaar zwaar op de proef is gesteld. Dit maakt het felbegeerde zwartegordelniveau de kroon op jarenlang verrichte trainingsarbeid.

Onderhoud van dit benijdenswaardige niveau is wel de meest ultieme opgave voor een zwartegordeldrager. Je hebt een groot deel van je leven aan kungfubeoefening gewijd en dagelijks pluk je de vruchten van de ontwikkelde eigenschappen en vaardigheden. Het actieve meesterschap, waarbij kennisdeling een belangrijk onderdeel vormt, wordt in de gevestigde martial-arts-wereld dan ook als een respectvol bezit beschouwd.

 

Kungfu – a way of living.

Peter

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *