Kungfu voor kinderen

In 2015 werd Peter van Sint Fiet, als deskundige op het gebied van Chinese vechtkunst, benadert door de Universiteit van Maastricht om aan een grootschalig onderzoek mee te werken. Het ging hier om de effecten van een bewegingsprogramma speciaal voor kinderen op het basisonderwijs (groepen 6 en 7, 9- tot 11- jarigen) te gaan meten.

Met de introductie van kungfu als bewegingsactiviteit kwamen er nieuwe aantrekkelijke componenten voor de onderzoekers in beeld. Kungfu zoals dit door Peter van Sint Fiet wordt gegeven, heeft qua bewegingsspectrum namelijk veel meer te bieden als gebruikelijke bewegingsoefeningen of sporten. Naast respect voor je medemens en jezelf, draagt de balans tussen lichaam en geest, die bevorderd wordt tijdens kungfu, bij aan versterkte concentratie, aandacht en emotieregulatie. Stuk voor stuk vaardigheden en capaciteiten die essentieel zijn voor lichamelijk en geestelijk welzijn, alsook voor algemeen succes in het leven.

Zo’n 1.500 kinderen verdeeld over 9 basisscholen hebben in dit onderzoek deelgenomen aan de kungfulessen van Peter. Aandacht, concentratie en emotieregulatie werden gemeten, voor en na de periode van de kungfusessies. Er werd op basis van deze waardes een positieve werking gemeten bij de deelnemers. Feit was dat het kind beter in staat was om zijn of haar potentieel beter te kunnen benutten. Kungfubeoefening als bewegingsles voor kinderen werd in dit onderzoek een succes.

Dit onderschrijft het feit dat de kungfulessen in onze school een enorme meerwaarde hebben in de ontwikkeling van een kind. De combinatie van de fundamentele kungfubewegingen met focus en discipline zonder enige prestatiedrang leveren de belangrijke tools die het kind helpen bij het vinden van balans en zelfvertrouwen.

Wekelijks verzorgt Peter kungfulessen in zijn school aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Hij wordt hierbij bijgestaan door drie jeugdcoaches uit zijn school. Zij maken het hem mogelijk om het volledige rendement te blijven behalen uit het aangeboden kungfulesprogramma.

Kungfu voor Jeugd
Duration:60 mins
Location:Sportzaal Rothem
Class Type:Jeugd van 7 t/m 12 jaar
Class Size:25
Price:€ 47,50 per kwartaal