In 2015 werd Peter van Sint Fiet, als deskundige op het gebied van Chinese vechtkunst, benadert door de Universiteit van Maastricht om aan een grootschalig onderzoek mee te werken. Het ging hier om de effecten van een bewegingsprogramma speciaal voor kinderen op het basisonderwijs (groepen 6 en 7, 9- tot 11- jarigen) te gaan meten.

Met de introductie van kungfu als bewegingsactiviteit kwamen er nieuwe aantrekkelijke componenten voor de onderzoekers in beeld. Kungfu zoals dit door Peter van Sint Fiet wordt gegeven, heeft qua bewegingsspectrum namelijk veel meer te bieden als gebruikelijke bewegingsoefeningen of sporten. Naast respect voor je medemens en jezelf, draagt de balans tussen lichaam en geest, die bevorderd wordt tijdens kungfu, bij aan versterkte concentratie, aandacht en emotieregulatie. Stuk voor stuk vaardigheden en capaciteiten die essentieel zijn voor lichamelijk en geestelijk welzijn, alsook voor algemeen succes in het leven.

Zo’n 1.500 kinderen verdeeld over 9 basisscholen hebben in dit onderzoek deelgenomen aan de kungfulessen van Peter. Aandacht, concentratie en emotieregulatie werden gemeten, voor en na de periode van de kungfusessies. Er werd op basis van deze waardes een positieve werking gemeten bij de deelnemers. Feit was dat het kind beter in staat was om zijn of haar potentieel beter te kunnen benutten. Kungfubeoefening als bewegingsles voor kinderen werd in dit onderzoek een succes.

Dit onderschrijft het feit dat de kungfulessen in onze school een enorme meerwaarde hebben in de ontwikkeling van een kind. De combinatie van de fundamentele kungfubewegingen met focus en discipline zonder enige prestatiedrang leveren de belangrijke tools die het kind helpen bij het vinden van balans en zelfvertrouwen.

Wekelijks verzorgt Peter kungfulessen in zijn school aan kinderen van 7 tot 12 jaar. Hij wordt hierbij bijgestaan door drie jeugdcoaches uit zijn school. Zij maken het hem mogelijk om het volledige rendement te blijven behalen uit het aangeboden kungfulesprogramma.

VEELGESTELDE VRAGEN JEUGDLESSEN

Wat is KUNGFU WUSHU?

Kungfu wushu (中国功夫武术) is de Chinese omschrijving voor vaardigheden van de traditionele krijgskunst van China. Deze Chinese vechtkunst is gericht op zelfverdediging waarbij er een sterke binding is met Chinese cultuur en haar oude tradities. In onze school hebben we een aangepast lesprogramma voor kinderen. Op een speelse manier legt men met behulp van vechtkunstoefeningen de basis in het verbeteren van lichamelijke en geestelijke conditie. Naast discipline en balans gaat het in deze lessen vooral om het winnen van zelfvertrouwen. 

Wie kan deelnemen aan de kungfulessen?

De kungfulessen voor jeugd zijn voor kinderen vanaf 7 jaar tot 12 jaar. In een gemengde groep leren ze samen rekening te houden met elkaar los van een prestatiedrang.

Hoelang duurt een les?

De lessen voor kinderen duren 1 uur.

Hoeveel kost het lidmaatschap?

Lidmaatschap van onze kungfuschool gaat per kwartaal en wordt vooraf betaald per bank.
Jeugd (vanaf 7-12 jaar) € 47,50

Lopen lessen heel jaar door?

Onze kungfulessen zijn het hele jaar door met uitzondering van vakanties basisonderwijs. In onze schoolagenda staan de vakanties vermeld en de lessen die hiermee vervallen.

Wat voor kleding is nodig?

We dragen een traditioneel kungfu-uniform tijdens de lessen. Ons schooluniform bestaat uit een kungfupak, satijnen band en witte feiyue-schoenen. Leerlingen dragen een rode band en instructeurs een zwarte band. Het schooluniform staat symbolisch voor het respect naar de kungfuschool, leraar en de Chinese vechtkunst.
Alles is te bestellen via de leermeester.
Kungfu-uniform vanaf € 45,-
Feiyue-schoenen (wit) € 20,-

Kunnen ouders kijken naar de les?

Er is een maal per maand een kijkles voor de ouders. Deze is iedere eerste maandag van de maand.

Zijn er ook examens?

Onze school heeft een opleidingsplan waaraan beoefeningsniveaus zijn verbonden. Twee maal jaarlijks zijn er niveautoetsen (kungfu kaoshi 武术考試) voor de leden van onze kungfuschool. Elke deelnemer kwalificeert zich van tevoren om hieraan deel te nemen.
Deze vaardigheidstest wordt afgenomen door een commissie van de Federatie voor Chinese Vechtkunst, de overkoepelende bond voor kungfuscholen in Nederland.

Trainen de kinderen ook met kungfuwapens?

Wekelijks veranderen onze lesthema’s. Een van de lesthema’s in ons lesprogramma is de beoefening van de kungfuwapens. De kinderen leren technieken met een lange stok. Verder zijn er wapenlessen met flexibele stokken (safe-T-nunchaku).

Hebben jullie ook dierstijlen?

Onze kungfustijl gebruikt technieken van diverse dierstijlen. Vanuit het verleden hebben diergevechten model gestaan voor het ontwikkelen van de Chinese vechtkunst. De slimme bewegingspatronen en tactieken maakten, vanwege het natuurlijke killerinstinct van de dieren, het bij uitstek geschikt voor de ontwikkeling van een vechtkunst.
De bekendste 5 dierstijlen in onze school zijn;
Tijgertechnieken
Kraanvogeltechnieken
Slangtechnieken
Luipaardtechnieken
Draaktechnieken

Nemen jullie deel aan wedstrijden?

Wij zijn geen wedstrijdschool en sluiten iedere vorm van competitie uit. We bewandelen een weg die gedrag en mentaliteit vormt zonder ego. Het meesteren van vechtvaardigheden met een bewustere levensstijl. Wij leggen nadruk op het ontwikkelen van respect voor vechtkunstcultuur en traditie. Deze uitdaging ligt aan de basis van de ethiek die hoort bij de moderne beoefening van traditionele Chinese krijgskunst.

Kungfu voor Jeugd
Duration:60 mins
Location:Sportzaal Rothem
Class Type:Jeugd van 7 t/m 12 jaar
Class Size:25
Price:€ 47,50 per kwartaal